Norges Fibromyalgi Forbunds Medisinske Forskningsfond

Stipend kan tildeles personer/grupper som ved forskning kan øke forståelse/kunnskap om sykdommen Fibromyalgi. Søknaden skal være godt begrunnet og inneholde en utarbeidet problemstilling, fremdriftsplan og budsjett for bruk av midler.

Søknadsfristen er 1. juni. Søknaden sendes til:
Norges Fibromyalgi Forbund, Tollbugt. 4, 3044 Drammen.
Tlf: 32 80 90 90. Fax: 32 80 90 95.
E-post: adm@fibromyalgi.no
Internett: www.fibromyalgi.no

Vedtekter.pdf 49,94 kB

Forskningsfondets styre:

Randi Sakkestad, leder                                                                                                                                                 

Ambjørg Nilsen, styremedlem
Dr. Karin Øien Forseth, styremedlem
Prof. dr. Dag Bruusgaard, styremedlem