Vedtekter

Her finner du vedtektene for Norges Fibromyalgi Forbund, og veilederen til vedtektene. 
Vedtektene ble sist endret på landsmøte i 2016, og språkvasket på forbundsstyrets strategisamling i 2016.