LOKAL- OG FYLKESLAG I NORGES FIBROMYALGI FORBUND

Her finner du oversikt over alle lokal- og fylkeslag i NFF.
Siden er under utbedring

Akershus Fylkeslag 
Leder Anita Brox
Karistun, Byrudstuvegen 
2092 MINNESUND
mob. 901 59 385
akershus@fibromyalgi.no
Nedre Romerike lokallag
Leder: Helga Kathrine Melvær
Bliksrudstubben 50
1484 Hakadal
TLF: 942 88 190
helgamel@online.no
Oppegård lokallag
Leder: Aase Ulleberg
Heimenv. 2
1410 Kolbotn
TLF: 996 44 134
ullebergaase@gmail.com
Øvre Romerike lokallag
Leder: Anita Brox
Byrudstuvegen 180
2092 Minnesund
TLF: 901 59 385
ovreromerike@fibromyalgi.no
Aust-Agder Fylkeslag 
Leder Tone Aanonsen
Neptunveien 13
4843 ARENDAL
mob. 476 66 405
aust-agder@fibromyalgi.no
Buskerud Fylkeslag 
Leder Elisabeth Myrhagen
Vendelborggata 7
3300 HOKKSUND
mob. 988 94 708
buskerud@fibromyalgi.no
Finnmark Fylkeslag 
Kontaktperson: Randi Moen Hansen
Åsen 10
9510 ALTA
tlf. 996 94 599
finnmark@fibromyalgi.no
Alta lokallag
Leder: Ingrid Elisabeth Isaksen
Marienlund 26 B
9511 Alta
TLF: 990 30 740
alta@fibromyalgi.no
Midt-Finnmark lokallag
Leder: Gunn Bente Karlsen Rasmussen
Akkøyringen 21
9700 Lakselv
TLF: 482 42 332
gunn@pil.no
Hedmark Fylkeslag 
Leder Mette Jorunn Elvsveen
Bekkevegen 45
2383 BRUMUNDDAL
mob. 416 27 981
hedmark@fibromyalgi.no
Hamar og omegn lokallag
Kontaktperson: Pia-Maria Søberg-Nafstad
Kappvegen 127B
2322 Ridabu
TLF: 900 20 337
hamar@fibromyalgi.no
Kongsvinger og omegn lokallag
Kontaktperson: Heidi Sivertsvik
Nessjøvegen 15
2240 Magnor 
TLF: 917 61 930
kongsvinger@fibromyalgi.no
Odal og omegn lokallag
Leder: Sissel Pedersen
Idrettsveien 1
2120 Sagstua
TLF: 62 97 14 35/ 911 10 450
sissep@online.no
Rena og omegn lokallag
Leder: Nina Sagen
Osveien 3078
2460 Osen
TLF: 980 43 802
nina70sagen@gmail.com
Ringsaker lokallag
Leder: Mette Jorunn Elvsveen
Bekkevegen 45
2383 BRUMUNDDAL
mob. 416 27 981
m-j-elvs@outlook.com
Bergen og omegn lokallag
Leder: Renate Sundt Amundsen
Rasmushaugen 14
5360 Kolltveit
TLF: 930 47 513
leder@fibro-bergen.no
Møre og Romsdal Fylkeslag 
Leder: Terje Unhjem
Hellig Olavs gate 80
6006 Ålesund
mob. 920 85 810
moreogromsdal@fibromyalgi.no
Nordmøre lokallag
Leder: Torill Bøifot Bentz
Dalavn. 11 A
6511 Kristiansund N
TLF: 908 58 794
nordmore@fibromyalgi.no
Romsdal lokallag
Leder: May Solberg
Lundheimvegen 4 A
6416 Molde
TLF: 71 25 57 01/ 916 18 887
romsdal@fibromyalgi.no
Sunnmøre lokallag
Leder: Kathrine Edvardsen
Arnehjellen 11
60013 Ålesund
TLF: 930 18 535
sunnmore@fibromyalgi.no
Nordland Fylkeslag 
Leder Hilde Olsen
Selbanesgt. 19B
8514 Narvik
mob. 918 77 699
nordland@fibromyalgi.no
Bodø og omegn lokallag
Leder: Hilde J. Selvaag Nyhagen
Postboks 1395
8001 Bodø
TLF: 970 37 502
selvaan@online.no
Lofoten lokallag
Leder: Janne Kristin Lindland
Idrettsveien 4
8310 Kabelvåg
TLF: 943 69 131
jkreps76@hotmail.com
Ofoten lokallag
Leder: Hilde Olsen
Selbanesgt. 19B
8414 Narvik
TLF: 918 77 699
ofoten@fibromyalgi.no
Rana og omegn lokallag
Leder: Geir Arne Arnes
Postboks 1160
8601 Mo i Rana
TLF: 957 58 763
rana@fibromyalgi.no
Sortland lokallag
Leder: Henny Alice Ridola
Slettenveien 12
8400 Sortland
TLF: 76 12 24 09/ 977 93 265
Sør-Helgeland lokallag
Leder: Bente Ormøy Benjaminsen
Torvhaugen 3
8909 Brønnøysund
TLF: 979 68 617
Stjørdal og omegn lokallag
Leder: Sissel Karin Tafjord Langseth
Innbygda
7580 Selbu
TLF: 930 84 696
sissel.langseth@neanett.no
Oppland Fylkeslag 
Leder Heidi Bergsbakken
Einangsundet 
2966 SLIDRE
mob. 916 00 644
oppland@fibromyalgi.no
Gjøvik og omegn lokallag
Leder: Beate Karita Engeli
Grevlingvegen 10
2840 Reinsvoll
TLF: 40729441
gjovik@fibromyalgi.no
Gudbrandsdalen lokallag
Leder: Gail Adams Kvam
Heimhovda 6
2660 Dombås
TLF: 91197676
gudbrandsdalen@fibromyalgi.no
Hadeland lokallag
Leder: Karin Aleksandersen
Stastadbråtan 2
2770 Jaren
TLF: 464 20 685
Epost: karinaleksa@hotmail.com
Lillehammer og omegn lokallag
Leder: Sigrun Sanden
Holshågåvegen 59
2656 Follebu
TLF: 986 94 889
Epost: sigrun@sand1.net
Valdres lokallag
Leder: Heidi Bergsbakken
Einangsundet 24
2966 Slidre
Tlf: 916 00 644
h.bergsbakken@gmail.com
Oslo Fylkeslag 
Leder Eva Sannerud
Dr.Dedichensvei 100/14003
0675 Oslo
tlf. 90929795
eva@getmail.no
Rogaland Fylkeslag 
Leder Reidun Østensjø
SKjeraberget 5
4365 Nærbø
mob. 481 46 344
reidun.ostensjo@kleppnett.no 
Haugaland lokallag
Leder: Liv Solfrid Tvedt
Bukken Brusevegen 7
5538 Haugesund
TLF: 975 23 525
svit62@gmail.com
Stavanger og omegn lokallag
Leder: Bjørg Olsson
Torsgt.1
4011 Stavanger
TLF: 907 40 066
bjols2009@hotmail.com
Sør-Rogaland lokallag
Leder: Elisabeth Nilsen Refsnes
Salteveien 335
4343 Orre
TLF: 417 79 950
citizenchon@yahoo.no
Sogn og Fjordane Fylkeslag 
Ann Irene Vikheim
Vikheim
6856 SOGNDAL
mob. 481 33 220
Sogn lokallag
Leder: Ann Irene Vikheim
Vikheim
6856 Sogndal
TLF: 57 67 25 53/ 481 33 220
ann_vik@hotmail.com
Sunnfjord lokallag
Leder: Mariann Fossen
Stardalen 1002
6843 Skei i Jølster
TLF: 57 72 86 72/ 926 11 413
sunnfjord@fibromyalgi.no
Voss og omegn lokallag
Leder: Martha Solslett
Løn 72
5713 Vossestrand
TLF: 56 52 01 47/ 995 86 860
marthlo@online.no
Sør-Trøndelag Fylkeslag
Kontakt:
Sor-trondelag@fibromyalgi.no
Trondheim og omegn lokallag
Leder: Vera Kristin Brubo
Sverdvegen 10A
7540 Klæbu
TLF: 922 65 423
verak.brubo@hotmail.com
Telemark Fylkeslag
Leder May-Britt Stenseth
Gjermund Haugensvei 40
3684 NOTODDEN
tlf. 916 45 602
telemark@fibromyalgi.no
Grenland lokallag
Leder: Sølvi Lindgren
Gudrundveg 1
3913 Porsgrunn
TLF: 479 06 425
grenland@fibromyalgi.no
Kragerø lokallag
Turid Byholt-Ljungberg
Ole Halvorsensvei 912
3788 Stabbestad
TLF: 474 53 382
kragero@fibromyalgi.no
Øvre Telemark lokallag
Leder: Ruth Heidi Vaagen
Øvre Steinbakken 1
3864 Rauland
TLF: 971 95 501
rhvaagen@telefiber.no
Troms Fylkeslag 
Leder Sylvi Selnes
Sommerveien 5
9023 Krokelvdalen
mob. 971 42 059
sylvi.selnes@hotmail.com
Harstad og omegn lokallag
Leder: Marianne Jakobsen
Vollen 17 A
9408 Harstad
TLF: 957 64 027
majakob@online.no
Midt-Troms lokallag
Leder: Johanne-Marie Godtliebsen
Arnebyen 5
9303 Silsand
TLF: 481 05 359
marjas60@hotmail.com
Tromsø og omegn lokallag
Leder: Sylvi Selnes
Sommerveien 5
9022 Krokelvdalen
TLF: 971 42 059
sylvi.selnes@hotmail.com
Vest-Agder Fylkeslag 
Leder Else Marie Larsen
Klipperveien 104 B
4624 KRISTIANSAND
tlf. 38 08 68 47
vest-agder@fibromyalgi.no
Kristiansand og omegn lokallag
Leder: Kristin Nygård
Oftenesveien 43
4640 Søgne
TLF: 38 16 53 03/ 918 02 311
kristiansand@fibromyalgi.no
Lister lokallag
Leder: Mary-Ann Myrvoll Gjesdal
Øvre Stranda 28
4460 Mai
TLF: 996 93 244
mary-ann@gjesdal.org/lister@fibromyalgi.no
Vestfold Fylkeslag 
Leder Synnøve Fredriksen
Gamle Ravei 140
3270 Larvik
mob. 907 91 454
synfred@online.no
Horten og omegn lokallag
Leder: Torill Thomasen
Red. Baggethunsvei 1
3188 Horten
TLF: 33 04 61 38/ 922 10 755
horten@fibromyalgi.no
Larvik lokallag
Leder: Ragne Sjølyst Tobru
Gårdsbakken 23 A
3256 Larvik
TLF: 906 55 585
larvik@fibromyalgi.no
Tønsberg lokallag
Kontaktperson: Henny Austbø
Sportsveien 39
3224 Sandefjord
TLF: 450 65 441
tonsberg@fibromyalgi.no
Østfold Fylkeslag 
Leder Merete C. Holst Lund
Orionveien 8
1734
mob. 917 78 489
merete.lunde@gmail.com
Fredrikstad og omegn lokallag
 Leder: Linda Byggstøyl
Gartnerveien 9
1618 Fredrikstad
TLF: 970 08 210
Fredrikstad@fibromyalgi.no
Sarpsborg lokallag
Leder: Merete C. Holst Lunde
Orionveien 8
1734 Hafslundsøy
TLF: 917 78 489
merete.lunde@gmail.com
Hordaland fylkeslag
 I bero
Nord-Trøndelag fylkeslag
I bero