Forbundsstyret

Forbundsleder Ingrid Woldengen, Jaren
Nestleder Elisabeth W. Thomassen, Lier
Økonomiansvarlig Per Arne Hjelle, Larsn
Sekretær Ambjørg Nilsen, Tolvsrød
Studieleder Kari Helene Johansen, Gibostad
Styremedlem Eli Jørgensen, Hov
Styremedlem Randi Sakkestad, Haugesund
1. Vara Mette Onsager, Grålum
2. Vara Ida Akselsen, Stange
3. Vara Egil Kivijervi, Alta